AIK´s Venner, Aars Seniorer og Bolig Himmerland samarbejder omkring rammerne for nye lokaler

Bolig Himmerland er i dialog med Vesthimmerlands Kommune omkring et boligprojekt på Markedsvej 8 (Kimbrer Kroen), hvor der ønskes at skabe et nyt og moderne seniorbofællesskab. Kimbrer Kroen har i mange år dannet ramme for mange begivenheder i Aars, og der er i dag også flere lokale foreninger der afholder faste arrangementer som Bankospil, dans og foredrag mm. i lokalerne. Tanken igennem hele processen har været at få skabt nogle gode rammer for de foreninger der i dag benytter sig af Kimbrer Kroen, så de kan blive en integreret del af den nye bebyggelse, såfremt de ønsker dette. Der har i hele processen været en god dialog mellem foreningerne, Majbrit der er forpagter af Kimbrer Kroen og Bolig Himmerland.

Moderne lokaler skal skabe rammerne

Efter flere gode snakke kan vi derfor nu glædeligt fortælle at foreningerne AIK’s Venner og Aars Seniorer, vil fortsætte deres Banko aktiviteter, i lokalerne der bliver indrettet hertil i den nye bebyggelse. Foreningerne vil som udgangspunkt afholde bankospil tirsdag og torsdag.

 

Imens byggeriet står på, ønskes foreningernes aktiviteter selvfølgelig opretholdt, hvorfor der har været en dialog om mulige midlertidige lokaler. Parterne er nu i gang med at afsøge muligheder for hvor disse kunne være beliggende, og hvis der er nogle lokale muligheder der åbner sig, kan foreningerne kontaktes med henblik på en drøftelse af disse.

Billederne på denne side er foreløbige projektbilleder – og der kan forekomme ændringer

Himmerlandsoasen---Seniorboliger-i-Aars-Bolig-Himmerland-9

Fremtidsplaner for foreninger og Kimbrer Kroen

Ønsket fra Bolig Himmerland er at skabe nogle nye fællesskabsboliger der sikrer de fremtidige lejere, at blive en del af at godt socialt fællesskab. I denne henseende ser vi at de forskellige foreningsaktiviteter vil bidrage positivt, og samtidig være med til at skabe gode fællesskabs tilbud til lejerne. Lokalerne vil stå ledige de resterende dage, hvorfor andre foreninger, der vil kunne bidrage positivt til fællesskabet opfordres til at kontakte Bolig Himmerland. De resterende dage hvor lokalerne står ledige, arbejdes der også på at der kan afholdes selskaber, som man kender det fra Kimbrer Kroen i dag. Bolig Himmerland og den nuværende forpagter af Kimbrer Kroen, Majbrit, planlægger at der kan afholdes selskaber i lokalerne i fremtiden, samt et samarbejde omkring et spisested på kirkegade 2, under navnet Sahls Villa. Det er i denne ejendom hvor Bolig Himmerland har kontor, og vil fortsætte med at have dette.

Vi ser frem til den fortsatte proces med Vesthimmerlands Kommune, foreningerne og Majbrit, og glæder os til at vi kan fortælle mere om fremtidsplanerne for Kimbrer Kroen og alle dens mange årlige glade gæster.

Artikel i Aars Avis samt mere info

Aars Avis har skrevet en artikel omkring tankerne bag det nye byggeri der kan læses her:

https://www.aars.dk/nyhed/bolig-oase-opf%C3%B8res-i-aars?fbclid=IwAR1JfaZsmOqc6acREX-pm54_9QpN1501PS-OAlZ09jUGQZkimBe3_0xRD7o

Læs desuden mere omkring projektet her:

Seniorbolig

Compare