Året går på hæld og vi ser nu tilbage på året der er gået, og de spændende ting der venter i det nye år!

Vi har i det nu snart afsluttet år 2023, haft gang i flere spændende nye tiltag og projekter. Vi ser tilbage på et år hvor vi har kunnet færdigmelde og byde de nye lejere velkomne i vores rækkehuse opført på Ll. Tingvej. Vi har fået en yderst positiv respons fra de nye beboere, og vil i den anledning også gerne rette en tak til alle håndværkere og rådgivere der var en del af projektet. Det er altid en spændende proces at følge noget blive skabt, og så se hvordan det bliver taget i brug, og hvordan boligerne er med til at skabe gode rammer omkring de nye beboere og deres hverdag.

Året der nu er gået på hæld har også budt på igangsættelse af lokalplansprocessen for andre projekter. Vores projekt på Lundbyes Passage i Aalborg, er blevet opstartet, og vi forventer at kunne begynde byggestart på dette projekt i første halvår af 2024. Projektet vil komme til at rumme lejlighed i varierende størrelser, og kunne opfylde behov fra den studerende til familien med børn. Vi glæder os meget til at den sidste del af lokalplansprocessen, og at vi i det kommende år kan påbegynde byggeprocessen.

Først i det nye år, tager vi næste skridt i udviklingen af et nyt ejendomsprojekt i Frederikssund. Vi har haft en dialog med kommunen for at få skabt en god plan for udvikligen af området. Vi ser meget frem til den fortsatte dialog med alle involverede parter, og er sikre på at vi sammen kan få skabt en god og konstruktiv dialog, der skaber rammerne for en god udvikling af området. Grundene er beliggende i Frederikssund centrum, med en placering der henvender sig til mange typer af lejere. Det påtænkte projekt vil skabe et lejlighedsprojekt med primært 3-4 værelses lejligheder, der opføres med den sociale trivsel mellem lejerne for øje.

Se yderligere info omkring vores kommende projekter via dette link: Projekter

Investor relationer

Efter flere henvendelser fra vores netværk, og folk der er har set vores projekter, har vi i 2023 haft dialog med flere interesserede investorer, der gerne vil investere i projekter sammen med os. Det har været en meget spændende og lærerig proces for os med denne form for et helt nyt samarbejde. Vi har derfor besluttet at give disse muligheden for at oprette sig på vores hjemmeside, som mulige medinvestorer til vores projekter.

Vi ser frem til den videre dialog samt muligheden for nye samarbejder, i det nye år.

Fællesskabsboliger - Himmerlands Oasen i Aars

2023 blev også året hvor lidt af sløret for de planer, som vi har gået længe og arbejdet med, blev løftet. Vi ser ind i at lokalplansprocessen for dette byggeri bliver igangsat start 2024. Projektet er blandt andet blevet omtalt i Aars Avis, og på baggrund af dette, har vi oplevet en stor interesse fra kommende lejere. Vi glæder os utrolig meget til den videre proces, samt at indgå i dialog med de interesserede lejere, og videreudviklingen af projektet. 

Vi kan virkelig mærke at denne type boliger er efterspurgte af lejerne, og kan være med til at skabe gode rammer omkring lejernes hverdag, og være med at til at skabe et stærkt socialt fællesskab for beboerne. Vi tror på at vi kan skabe en bolig der er præget af fællesskabet og de sociale relationer, der kan skabes på tværs af lejere og generationer. 

Artikel i Aars Avis samt mere info om Himmerlands Oasen

Aars Avis har skrevet en artikel omkring tankerne bag det nye byggeri der kan læses her:

https://www.aars.dk/nyhed/bolig-oase-opf%C3%B8res-i-aars?fbclid=IwAR1JfaZsmOqc6acREX-pm54_9QpN1501PS-OAlZ09jUGQZkimBe3_0xRD7o

Læs desuden mere omkring projektet her:

Seniorbolig

Compare