Nye fællesskabsboliger for seniorer i Aars centrum

Bolig Himmerland er i dialog med Vesthimmerlands Kommune i dialog omkring at opføre en ny bolig oase på en central beliggenhed i Aars. Grundtankerne omkring denne nye bolig oase, med navnet Himmerlands Oasen, er at bygge nogle boliger, med det gode fællesskab og sociale liv som grundstenene. Lejerne skal have mulighed for at være en del af fællesskabet, dog med øje for at der på samme tid er mulighed for at trække sig tilbage i sine private omgivelser. 

Moderne lejligheder skaber rammerne

Der arbejdes ud fra at alle boligerne i den nye bebyggelse vil have deres egen private terrasse/altan, hvor det er muligt for lejerne at trække sig tilbage ind i deres lejlighed med tilhørende private udendørsarealer. Grundsøjlerne omkring dette nye bolig tilbud, vil være at skabe et aktivt fællesskab, der giver lejerne mulige for at indgå i et positivt socialt hverdagsfællesskab. 

Der arbejdes med lejligheder i flere størrelser og indretninger, så bebyggelsen kan rumme den enlige samt par. Bebyggelsen vil ligeledes have en kerne af en stor atriumgård, der skaber et godt og socialt miljø, og vil være en af hjørnestenene i det aktive fællesskab. 

Billederne på denne side er foreløbige projektbilleder – og der kan forekomme ændringer.

Bygget med mulighed for fællesskab

Med den stigende andel af ældre i befolkningsgruppen, og de ønsker der kan være til ens bolig, når man er blevet senior, eller om ens børn lige er flyttet hjemmefra, vil Himmerlands Oasen kunne danne ramme om ens hverdag, og skabe en tilværelse i moderne og rolige omgivelser. 

Der vil blive indrettet flere lokaler der gør det muligt for beboerne at mødes om sociale arrangementer, om så enten dette er at mødes over en kop kaffe, fælles madlavning, et spil kort, petanque eller lignende. 

Velkommen til Himmerlands Oasen

Artikel i Aars Avis samt mere info

Aars Avis har skrevet en artikel omkring tankerne bag det nye byggeri der kan læses her:

https://www.aars.dk/nyhed/bolig-oase-opf%C3%B8res-i-aars?fbclid=IwAR1JfaZsmOqc6acREX-pm54_9QpN1501PS-OAlZ09jUGQZkimBe3_0xRD7o

Læs desuden mere omkring projektet her: 

Seniorbolig

Compare